Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2020

kwasmilosz
21:13
Cały dzień jesteś obecny w moich myślach. Cicho z Tobą rozmawiam, zastanawiając się, jak byś zareagował na rozmaite nowości w moim życiu. Kiedy idę do miłej restauracji, chcę pójść tam z Tobą. Kiedy widzę coś ciekawego, smutno mi, że nie mogę Ci tego pokazać.
— Elif Şafak, Czterdzieści zasad miłości
kwasmilosz
21:12
2020 e4b6 500
Reposted fromMorti Morti viaPoranny Poranny
kwasmilosz
18:45
2401 196a 500
Reposted frompapaj papaj viabooze booze
kwasmilosz
16:47
2084 6bd6 500
Reposted byvisualmikejarlaxledupidaylokrund2015
kwasmilosz
14:59
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaTabsla Tabsla
kwasmilosz
14:58
1245 5028 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
kwasmilosz
14:58
5821 4818 500
Reposted frommangoe mangoe viaTabsla Tabsla
kwasmilosz
10:45
9059 598f
Reposted byoskiodbytowjanuschytrusszpaqusWhiteLight
kwasmilosz
09:53
3167 db10 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaoski oski
kwasmilosz
09:22
8565 0a71
Mind the bus via b3ta.com board
Reposted frommalborghetto malborghetto viajulann julann
kwasmilosz
04:25
Reposted fromFlau Flau viajulann julann
kwasmilosz
04:25
kwasmilosz
04:25
3151 fc8b 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaoski oski
kwasmilosz
04:24
9067 60bb 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaoski oski
kwasmilosz
04:23
2002 29ae 500
Reposted frommangoe mangoe viaoski oski
kwasmilosz
04:23
9060 ca7a 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaoski oski
kwasmilosz
04:19
0970 1839
Reposted fromverdantforce verdantforce viaoski oski
kwasmilosz
04:08
3899 dcf5 500
Reposted frompiehus piehus viaoski oski

January 18 2020

kwasmilosz
17:52
1884 2792 500
Reposted bybitstackeriksItIsNotMyGEEK1kokolokoztarm4r1ogruetzeThingsThatAreARTmanxxhashSy5selen34lokrund2015Leguanienu-ditpsychedelixjulannjanuschytrusWhiteLightpwgmarsjaninzmarsa
kwasmilosz
17:31
1624 06f8 500
Reposted byanotherwaytodieboozepffftZirconLuukkainzynierBBartgaszkadancingwithaghostlaparisiennetomashirmelinponurykosiarzsucznikgreywolfpiankaIzzy721verdantforcedotmariuszTehawankazmiloscirocknrollaborsuczyskokrysbuebeebe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl