Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2020

kwasmilosz
04:10
2391 c68b
Reposted byhugostiglitz hugostiglitz

January 21 2020

kwasmilosz
22:32
9899 b22a
Reposted byteiseimoebiusp856
kwasmilosz
07:18
0918 f40c
Reposted bySilentRuleCeluiQuiEstAimetonietakjanuschytruslllmespencattolicoBabsontomashponurykosiarzsucznikmichalkoziolkartofelidyllaangusiastyniedoskonaloscgreywolfVinroligubertndmythjulannTamahloskitoxicsoulpolishzuperurkymy-anxietiescarmenlunaOverseerSkretujodynaahardkorweykivlovteiseiinzynierhugostiglitzserempozTurekMenistanbeertoskalatteLuukkaliona

January 20 2020

23:27
7932 13ab
Reposted fromtayfun tayfun viaGTR65 GTR65
kwasmilosz
23:26
5053 6f9d 500
Reposted frompiehus piehus viaCeluiQuiEstAime CeluiQuiEstAime
kwasmilosz
23:25
0362 e934 500
Reposted fromalternativestyle alternativestyle viaGTR65 GTR65
kwasmilosz
23:20
8157 a945
Reposted fromkarmacoma karmacoma vianavijka navijka
kwasmilosz
23:16
9629 c37f
Reposted fromangiesc angiesc viaGTR65 GTR65
kwasmilosz
23:15
3397 0932 500
Reposted fromgonwo gonwo viaGTR65 GTR65
kwasmilosz
23:15
6292 c8b3 500
Reposted frompfma pfma viaGTR65 GTR65
kwasmilosz
23:13
3712 d839 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaSilentRule SilentRule
23:12
9504 76ab 500
Reposted fromcumshots cumshots viaGTR65 GTR65
kwasmilosz
23:04
7943 77bc 500
Reposted frompani-na-m pani-na-m viaSilentRule SilentRule
kwasmilosz
23:02
6679 0b57 500
Reposted frommpj01 mpj01 viapotatos potatos
kwasmilosz
07:28
8565 1ee6 500
Reposted byiacekrenegatoskik42toxicsoulkirstenowzombiekraskoVinrolidevloqueLukasYorkjudyszakivlovteiseibegformore

January 19 2020

kwasmilosz
23:40
5268 9e8b 500
Reposted byniskowoteiseidancingwithaghost
kwasmilosz
21:50
4436 a126 500
Reposted byv3bsoangusiastybiezkorystnojhashoskiswissfondue-interimswissfondue-interimTamahldevloquejanuschytrusnishe1divigreywolfkivlovinzynierLuukka
kwasmilosz
21:47
4415 c97a 500
kwasmilosz
21:13
7872 c846
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viahash hash
kwasmilosz
21:13
Świat stał się bliski międzykontynentalnie, daleki natomiast - międzyludzko. Ludzie przestają ze sobą rozmawiać, oni klikają. Umiera podstawowa wartość ludzka i społeczna, umiejętność rozmowy. Tej na żywo. Zapamiętaj, człowiek potrzebuje człowieka, nie telefonu. Nie jestem onlinem, jestem człowiekiem.
— "Zatrzymany"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaLusia Lusia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl