Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2020

kwasmilosz
11:06
1275 ec8a 500
Reposted byPorannydarksideofthemoonDagarhenSolarionapatycznarenegatKrowiPlacekhormezayox
kwasmilosz
07:24
0463 0a8e 500
Reposted byReynevanangusiastyniggertitsszarykamien
kwasmilosz
06:47
0347 62b6 500
Reposted bytonietak tonietak

July 04 2020

kwasmilosz
20:35
8435 7c79 500
Reposted byniskowoztarkrysbuki-adimodalna
kwasmilosz
18:57
8068 ca78
Reposted byhardkorweyztardupidaysaltwaterkokolokodychterFyrstKryptoniteTehawankapanpancernybanka
kwasmilosz
17:48
7773 6208 500
Reposted byDagarhenzerocool911znuhdychterFyrstmalborghettokokolokoKryptonitefinkregh
kwasmilosz
17:47
7772 a957 500
Reposted bytonietakhardkorweypenispenispenisloljazzieejulanninzynierZoonk11
kwasmilosz
15:39
2804 2feb
Reposted frompolishzupe polishzupe viaxal xal
kwasmilosz
15:38
8887 6cdb 500
kwasmilosz
15:37
8864 4b5a

corona-zombies
kwasmilosz
15:36
Bo tak już jest, że dzięki tej wiadomości "miłego dnia" ten dzień jest miły, a dzięki wiadomości "dobranoc" lepiej nam się śpi. Oczywscie jeśli wyśle nam to osoba, od której najbardziej tego oczekujemy co nie zdarza się często.
— kosmopolitka-pl
kwasmilosz
15:34
Zrozumiałam, że moje szczęście jest zależne od ludzi, a dokładnie od ich braku. Czasem nasza zmiana zaczyna się wraz z odejściem od człowieka, który nas krzywdzi.
— Aleksandra Nawój
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSilentRule SilentRule
kwasmilosz
15:32
9290 ac3a
Reposted fromTamahl Tamahl viaapis-mellifera apis-mellifera
kwasmilosz
15:26
5059 38c2 500
Reposted frompiehus piehus viaSilentRule SilentRule
kwasmilosz
15:25
3742 303c 500
Reposted fromkelu kelu viapotatos potatos
kwasmilosz
15:24
1636 9a57 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viazciach zciach
kwasmilosz
15:23
2681 9b0d 500
Reposted frompolishzupe polishzupe viaxLara xLara
kwasmilosz
15:22
9348 cc27 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viaxLara xLara
15:16
6978 6566

that-twink-over-there:

Living deliciously

kwasmilosz
15:16
6423 fca5 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viaVinroli Vinroli
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...