Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

kwasmilosz
05:40
7664 9867
Reposted fromtfu tfu viaemciu emciu
kwasmilosz
05:39
Reposted fromFlau Flau viaemciu emciu
kwasmilosz
05:38
1274 d626 500
Reposted frommsofall msofall viagaf gaf
kwasmilosz
05:38
Mam zamiar odejść i nie mam zamiaru oglądać się za siebie i nie mam zamiaru się żegnać. Żyłem sam, walczyłem sam, sam radziłem sobie z bólem. 
— James Frey, Milion małych kawałków
Reposted frommefir mefir viaanorexianervosa anorexianervosa

August 15 2017

kwasmilosz
21:47
3119 22a3 500
Reposted fromtfu tfu viaemciu emciu
kwasmilosz
21:47
4384 210b 500
Reposted fromprengelbitte prengelbitte viadrozdzi drozdzi
kwasmilosz
21:40
0850 288c
Reposted fromscorpix scorpix viaemciu emciu
kwasmilosz
21:36

August 14 2017

kwasmilosz
09:21
Gdy się z kimś dzieli przestrzeń, to trzeba się pożegnać z myślą, że wszystko będzie po naszemu. Wrzucić na luz, oddać trochę kontroli i zgodzić się na odrobinę chaosu.
— Małgorzata Fugiel-Kuźmińska – Kamień
Reposted fromnyaako nyaako viashitsuri shitsuri
kwasmilosz
08:43
9300 2952 500
Bolek i lolki
Reposted bynodifference nodifference

August 13 2017

kwasmilosz
20:09
7599 293c 500
Reposted fromhagis hagis viashampain shampain
20:05
8618 29d7
Reposted fromAmericanlover Americanlover viashampain shampain
kwasmilosz
20:05
5633 c858 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viashamefuldisplay shamefuldisplay
kwasmilosz
20:05
1704 e4fb
Reposted fromTank Tank viashamefuldisplay shamefuldisplay
kwasmilosz
19:48
Znowu palę przy oknie
Ty w łóżku udajesz, że śpisz
Nie wiem czy jeszcze kiedykolwiek mnie dotkniesz
Tak samo jak nie wiem czy zostać czy iść
— Miuosh -"Tramwaje i gwiazdy" feat. Katarzyna Nosowska
kwasmilosz
19:27
3058 cd5c 500
Reposted byatheismradaetykijeyjeyjeyisnotcominghomehyperreaaaldrrezed
kwasmilosz
19:27
3055 348d
Reposted byki-adi ki-adi
kwasmilosz
14:44
3067 0520
Reposted fromlamaciek lamaciek viaathalis athalis
kwasmilosz
12:17
2773 1770 500
Hey Kid
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viatichga tichga
kwasmilosz
10:39
2614 4605 500
Reposted fromtichga tichga
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl