Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

kwasmilosz
7664 9867
Reposted fromtfu tfu viaemciu emciu
kwasmilosz
Reposted fromFlau Flau viaemciu emciu
kwasmilosz
1274 d626 500
Reposted frommsofall msofall viagaf gaf
kwasmilosz
Mam zamiar odejść i nie mam zamiaru oglądać się za siebie i nie mam zamiaru się żegnać. Żyłem sam, walczyłem sam, sam radziłem sobie z bólem. 
— James Frey, Milion małych kawałków
Reposted frommefir mefir viaanorexianervosa anorexianervosa

August 15 2017

kwasmilosz
3119 22a3 500
Reposted fromtfu tfu viaemciu emciu
kwasmilosz
4384 210b 500
Reposted fromprengelbitte prengelbitte viadrozdzi drozdzi
kwasmilosz
0850 288c
Reposted fromscorpix scorpix viaemciu emciu
kwasmilosz

August 14 2017

kwasmilosz
Gdy się z kimś dzieli przestrzeń, to trzeba się pożegnać z myślą, że wszystko będzie po naszemu. Wrzucić na luz, oddać trochę kontroli i zgodzić się na odrobinę chaosu.
— Małgorzata Fugiel-Kuźmińska – Kamień
Reposted fromnyaako nyaako viashitsuri shitsuri
kwasmilosz
9300 2952 500
Bolek i lolki
Reposted bynodifference nodifference

August 13 2017

kwasmilosz
7599 293c 500
Reposted fromhagis hagis viashampain shampain
8618 29d7
Reposted fromAmericanlover Americanlover viashampain shampain
kwasmilosz
5633 c858 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viashamefuldisplay shamefuldisplay
kwasmilosz
1704 e4fb
Reposted fromTank Tank viashamefuldisplay shamefuldisplay
kwasmilosz
Znowu palę przy oknie
Ty w łóżku udajesz, że śpisz
Nie wiem czy jeszcze kiedykolwiek mnie dotkniesz
Tak samo jak nie wiem czy zostać czy iść
— Miuosh -"Tramwaje i gwiazdy" feat. Katarzyna Nosowska
kwasmilosz
3058 cd5c 500
Reposted byatheismradaetykijeyjeyjeyisnotcominghomehyperreaaaldrrezed
kwasmilosz
3055 348d
Reposted byki-adi ki-adi
kwasmilosz
3067 0520
Reposted fromlamaciek lamaciek viaathalis athalis
kwasmilosz
2773 1770 500
Hey Kid
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viatichga tichga
kwasmilosz
2614 4605 500
Reposted fromtichga tichga
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl