Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2017

kwasmilosz
22:30
5917 31a4 500
Reposted fromtfu tfu viasztukamatorka sztukamatorka
kwasmilosz
20:57
Robimy ludziom krzywdy, oni w odpowiedzi robią je nam, a my w odpowiedzi wyrządzamy je jeszcze komuś innemu.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
kwasmilosz
16:48
kwasmilosz
16:47
1011 8ada
Reposted frompr0n pr0n viaciupus ciupus
kwasmilosz
16:44
1552 d208
Reposted bylautenist lautenist
kwasmilosz
16:34
1427 b94e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakrybus krybus
kwasmilosz
16:33
8856 aca3
ontgroening RUG ?
Reposted fromsosna sosna viaTabsla Tabsla
kwasmilosz
16:32
Reposted fromteijakool teijakool viatfu tfu
kwasmilosz
16:32
1232 212f 500
Reposted fromtfu tfu viaziemniaki ziemniaki
kwasmilosz
16:29
0655 784f 500
Reposted fromsosna sosna viateijakool teijakool
kwasmilosz
07:36
9941 a224
“You have selected slow and horrible.”
Reposted fromc0ffee c0ffee viawasnae wasnae
kwasmilosz
07:36
Wcale się nie pokłócili, ona po prostu po kilku tygodniach spojrzała trzeźwym okiem na to mieszkanie, którego się nie da posprzątać, na tego mężczyznę, którego się nie da ocalić (...)
I tyle. I spakowała się. I wyszła.
— M. Świetlicki
Reposted fromfindmyway findmyway viaLookrecja Lookrecja
kwasmilosz
07:35
0907 bb79
Reposted fromwindingroads windingroads viawasnae wasnae
kwasmilosz
07:34
1035 c741 500
Reposted fromteijakool teijakool
kwasmilosz
07:33
9239 1c27
Reposted fromkarahippie karahippie viawasnae wasnae

July 17 2017

20:51
9209 ea30 500

erosbini:

justperfectness:

Perfect Upskirt

I love #upskirt

Reposted fromphooi phooi viafapx fapx
kwasmilosz
20:47
5216 43cf
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianaich naich
20:44
Zawiodłam się na Tobie tak bardzo, jak równie mocno w Ciebie wierzyłam.
— (via tez-mam-uczucia)
kwasmilosz
20:44
Zostań, nie powiem ci
Że to miłość
Choć jesteś wszystkim czego w życiu trzeba mi
— KORTEZ
kwasmilosz
19:21
9180 580b
Reposted frommhsa mhsa viaRedPenny RedPenny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl