Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 05 2017

kwasmilosz
10:45
kwasmilosz
09:55
9047 f366 500
1950
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
kwasmilosz
09:52
9093 4f9f 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL
kwasmilosz
09:51
kwasmilosz
07:37
kwasmilosz
07:36
9156 e641 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL
kwasmilosz
07:20
Reposted fromDennkost Dennkost
kwasmilosz
06:59
9184 f27f
Reposted frominto-black into-black

June 04 2017

kwasmilosz
22:52
8856 aca3
Reposted fromsosna sosna
kwasmilosz
22:51
Sam, przeciwko was, stanę.
Bo prawda po mojej stronie.
Reposted fromBozyBicz BozyBicz
kwasmilosz
22:49
8919 be8a 500
Reposted fromlakonika lakonika
kwasmilosz
22:48
8936 56a6 500
simple as that
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem
kwasmilosz
22:32
Reposted frommeem meem
kwasmilosz
22:23

Jeśli ktoś był przez długi czas zakochany w wyjątkowo destrukcyjny sposób, będzie nadal posługiwał się logiką, o której dobrze wie, że jest fałszywa, będzie dokonywał posunięć, co do których ma świadomość, że przyniosą mu wyłącznie rozczarowanie. I z upływem czasu coraz wyraźniej będzie dostrzegał, że wszystko co zrobił, było niewłaściwe. Najdziwniejszą rzeczą, nad którą człowiek wcale się nie zastanawia, jest to, że nasza zdolność do logicznego myślenia nawet w najgorszych momentach nie przestaje działać i choć nie potrafi przeciwstawić się sile uczuć, z bezlitosną szczerością wciąż nam podszeptuje, że większość naszych poczynań nie przyniesie żadnego rezultatu oprócz spotęgowania miłości i zwiększenia bólu.

— Orhan Pamuk "Muzeum niewinności"
Reposted fromlakonika lakonika
kwasmilosz
22:14
znowu mi się śniło, że świat się rozpada, a ja nie wiem co robić - czy go trzymać? czy puścić?
jestem niespokojna, ciągle się zamartwiam tym czy będzie wojna...
a może mam już raka.
czasem myślę jak dziwnie, jak dziwnie być człowiekiem i bać się ducha własnego
— Julia Marcell, ANDREW
Reposted fromavemaria avemaria
kwasmilosz
22:14
Całe psychiczne cierpienie wynika z porównywania. Kiedy zaakceptujemy odrębność naszej drogi, nie ma możliwości porównania; znajdujemy się w egzystencjalnym świecie, gdzie wszystko po prostu istnieje.
— R. A. Johnson
Reposted fromAlcea Alcea
kwasmilosz
22:01
9056 fec8 500
Reposted frompowerflower powerflower
kwasmilosz
21:59
9068 2e4d 500
Reposted fromzciach zciach
kwasmilosz
21:32
8118 a060 500
Reposted fromswissfondue swissfondue
kwasmilosz
21:28
Play fullscreen
"Smack My Bitch Up" performed by The Beatles
Reposted fromvolldost volldost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl