Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2017

kwasmilosz
10:56
5935 05df 500
Reposted fromkjuik kjuik viakatastrofo katastrofo
kwasmilosz
10:56
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viaalexnouveau alexnouveau
10:54
5241 6023

thebazaarclerk:

hkdmz:

(via Archillectさんのツイート: “https://t.co/SAkqXuMnK1”)

-Bad News: Robot Uprising 

-Good News: They are rising against the police

Reposted frombwana bwana viahugostiglitz hugostiglitz
kwasmilosz
10:52
7257 d88b 500
Reposted fromministerium ministerium viaolewka olewka
10:51
7256 82bf
Reposted fromidiod idiod viaJoschIsAGeek JoschIsAGeek
kwasmilosz
10:44
2782 4426
Reposted fromtichga tichga
kwasmilosz
10:44
2794 8ef3
Reposted fromtichga tichga
kwasmilosz
10:41
3242 30cb 500
Reposted fromtichga tichga
kwasmilosz
10:41
3263 64f7
Reposted fromtichga tichga
kwasmilosz
10:40
8585 7f1a
Reposted fromtichga tichga
kwasmilosz
10:39
2270 60f5 500
Reposted fromsohryu sohryu viatichga tichga
kwasmilosz
10:38
1981 97d9
Reposted fromtfu tfu viatichga tichga

April 19 2017

kwasmilosz
09:01
Reposted fromSardion Sardion
06:13
0844 d1de

katuriankaturiankaturian:

This gif is useful for my whole life.  Thank you Mr. Spacey.  

kwasmilosz
06:12
kwasmilosz
06:11
Ciągle słyszę o młodszych koleżankach: "taka ładna, a sama". Jakby bycie samemu było okropne. Uważam, że nie ma co wiązać się z byle kim. Namawiam wszystkie panie, by zamiast jeść z podłogi brudną kanapkę, napiły się wody i poczekały na smaczny obiad.
— Hanna Bakuła
Reposted frommefir mefir viaClary Clary
kwasmilosz
06:10
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
kwasmilosz
06:09
9197 680d 500
Reposted from3ch0 3ch0 viadreptak dreptak
06:09
6331 5778 500
Reposted fromdeviate deviate viaClary Clary
kwasmilosz
05:51
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl