Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

kwasmilosz
6588 efb7 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viakatalama katalama
8436 62e3 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viashakeme shakeme
kwasmilosz
„Zdradziłem, bo…” – po tych trzech kropkach zazwyczaj pada milion powodów, próbujących wybielić to co się zrobiło. Już sam nie wiem czy próbujecie przekonać mnie czy samych siebie?   Nie ważne, że w waszym związku nie układa się tak jak dawniej. Nie ma kompletnego znaczenia, że nie poświęcacie sobie tyle czasu co kiedyś. Nie rozmawiacie zbyt wiele. Nie uprawiacie seksu. Nie chodzicie na randki. Zniknęły jakiekolwiek starania się, wzajemna czułość, wsparcie i troska o drugą osobę. Nie ważne. To wszystko w tym wypadku nie ma kompletnie znaczenia. Zdrada jest najgorszą rzeczą, która może wydarzyć się w związku, jest dnem z kilometrową warstwą mułu, jest zwykłym świństwem… a próba zrzucenia odpowiedzialności na osobę zdradzaną jest po prostu kurewsko żałosna.   Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla zdrady. Jak cokolwiek w związku nie odpowiada, to trzeba o tym rozmawiać. Jak partner nie słucha to trzeba mówić głośniej. Jak nic nie działa i nie widać nadziei to najmądrzejszą rzeczą jaką można zrobić to – odejść.   Zdradzają ludzie słabi, niedojrzali emocjonalnie, o niskim poczuciu własnej wartości, tchórze, a wreszcie gówniarze, których jedyną odpowiedzialnością w życiu jest wytarcie tyłka papierem toaletowym. Facet, który nie potrafi skupić się na jednej kobiecie nie jest wart żadnej. To samo tyczy się kobiet, które nie potrafią uszanować samych siebie. Kurestwo to kurestwo i nie ma dla niego żadnego usprawiedliwienia.
http://www.oczamimezczyzny.pl/zdradzilem-bo/
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakatalama katalama
kwasmilosz
9304 be8c 500
Reposted fromhagis hagis viashitsuri shitsuri

April 23 2017

kwasmilosz
8309 6755
Reposted fromtfu tfu viabarock barock
kwasmilosz
8042 eadc
Reposted fromtfu tfu viainkwizytor inkwizytor
kwasmilosz
Play fullscreen
Reposted fromxanth xanth
9061 89aa 500

leirelatent:

Polish Bookstore, Paris (1986)

3678 9e2d 500

browni:

38k followers

Reposted fromprettywomen prettywomen
kwasmilosz
I uwierz, nikogo nie obchodzi, że nie dajesz sobie rady.
— true
Reposted frommslexi mslexi viablaguepauvre blaguepauvre
kwasmilosz
kwasmilosz
Nikomu nie jest dobrze o czwartej nad ranem (…) i niech przyjdzie piąta, o ile mamy dalej żyć.
— Szymborska
kwasmilosz
1903 2cdd 500
Reposted fromkelu kelu viabardzosmaczny bardzosmaczny
kwasmilosz
3201 eb2e
Reposted fromdreptak dreptak
kwasmilosz
kwasmilosz

Święconka silnej, niezależnej kobiety

Reposted fromalcohoolic alcohoolic viaikari ikari
kwasmilosz
7145 6cf8

I can’t get enough of this. :-)

Reposted fromDigitalEarth DigitalEarth viaMrrruk Mrrruk
0821 66d4 500
Reposted fromidiod idiod viagrete-die-rakete grete-die-rakete

April 22 2017

kwasmilosz
Reposted fromoll oll viatazniebieskimi tazniebieskimi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl