Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 24 2016

kwasmilosz
kwasmilosz
najważniejsze jest przesłanie
Reposted fromtfu tfu viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
kwasmilosz
Reposted fromFlau Flau viagket gket
kwasmilosz
0486 19db 500
Reposted fromrastapartaa rastapartaa viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
kwasmilosz
3151 3210 500
Reposted frome-punc e-punc viaaffia affia
kwasmilosz
kwasmilosz
7502 dd6b
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viakrybus krybus
kwasmilosz
kwasmilosz
2503 92b5 500
Reposted fromcontroversial controversial viaaperture aperture
kwasmilosz
7620 6b28 500
Reposted fromkjuik kjuik viaaperture aperture
kwasmilosz
kwasmilosz
Pojechałem do Meksyku, żeby kupić barbiturany, które pozwolą mi na humanitarną i spokojną śmierć.

Pomyślałem, że jeśli i tak mam umrzeć, to dlaczego by nie przelecieć prostytutki zanim nadejdzie koniec? Kierowca taksówki zaoferował mi sprzedaż kokainy. Po nitce do kłębka i w końcu wynająłem pokój nad burdelem, wyposażony w wielkie łóżko w kształcie serca, rurę do tańca i jacuzzi.

Cały tydzień spędziłem na wciąganiu koki z cycków, braniu tabletek przeciwbólowych, piciu tequili i jedzeniu garściami viagry, żeby zwalczyć zwis po whisky i koce. Parę razy bzykałem też dwie laski naraz.

Gdzieś w połowie mojej tygodniowej narko-orgii stwierdziłem, że życie nie jest wcale takie złe.
Reposted fromMatalisman Matalisman viastrzepy strzepy
kwasmilosz
Hippo Sculptures, Taipei, Taiwan
kwasmilosz
5138 880a
Reposted fromGIFer GIFer viagket gket
kwasmilosz
8764 d450 500
Reposted fromorety orety viagket gket
kwasmilosz
3401 59f9
Reposted fromfungi fungi viaChlebek Chlebek
kwasmilosz
1915 238d
Reposted fromczinok czinok viaChlebek Chlebek
kwasmilosz
6267 5d2b
Reposted fromferlin ferlin viagket gket
kwasmilosz
kwasmilosz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl