Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

kwasmilosz
radical
Reposted fromlooque looque viatichga tichga
kwasmilosz
0637 4071
Reposted fromrof rof viasucznik sucznik
kwasmilosz
3658 d966
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viasucznik sucznik
kwasmilosz
selection-du-weekend-232-15
Reposted fromhighlmittel highlmittel viau-dit u-dit
kwasmilosz
Reposted fromhighlmittel highlmittel viau-dit u-dit
kwasmilosz
6160 3946
Reposted fromdaemondante daemondante viaNocturia Nocturia

February 17 2017

kwasmilosz
7712 54e2 500
FIRST RULE ABOUT SOUP. NEVER TALK ABOUT SOUP.
Reposted fromfadenb fadenb viadivi divi

February 16 2017

kwasmilosz
9204 b637
Reposted frompastelowe pastelowe
kwasmilosz
0972 380f
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viasucznik sucznik
kwasmilosz
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale zbyt często wpadam w pułapkę lenistwa. Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy. Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
kwasmilosz
7408 e6f5
Reposted fromlsm lsm viasiostra siostra
kwasmilosz

Ja mam kryzys permanentny. Jestem typem depresyjnym, trudno jest mi się cieszyć z czegokolwiek, widzę świat w ciemnych barwach. Jest fajnie, bo pijemy herbatę, gadamy, jest ładna pogoda, ale mam w sobie czarną dziurę, która cały czas promieniuje. Jak każdy zneurotyzowany typ przeżywam momenty euforii. Im większa euforia, tym potem większy dół. Taka sinusoida, bez równowagi.
— Więckiewicz
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viathefirstdrop thefirstdrop
kwasmilosz
Kiedy otarłem łzy, byłem już innym człowiekiem.
— Wiesław Myśliwski
kwasmilosz
8119 ef12 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagaf gaf
kwasmilosz
Reposted fromfapfapfap fapfapfap vianitael nitael
kwasmilosz
7628 52af 500
Reposted fromPoranny Poranny vianitael nitael
kwasmilosz
9044 151e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadreptak dreptak
kwasmilosz
1224 ec00 500
"For the watch"
Reposted fromPanteon Panteon viasucznik sucznik
kwasmilosz
kwasmilosz
7883 66c1
Reposted fromseverak severak viagaf gaf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl